ER DU MELDEM I RYGGFORENINGEN?

VI GIR ALLE  SOM ER MEDLEM I RYGGFORENINGEN 15% RABATT PÅ PRIVATE KJØP. TA KONTAKT.

blant over 12.000 bedriftskunder har vi:

Investeringer i forbedret ergonomisk arbeidsmiljø gir som regel høy avkastning på investert kapital. En kunde av oss fikk 37,5% lavere sykefravær og en avkastning på 2526%.

Ivar Thidemansen
Daglig Leder
VÅR VISJON
Floor-Tec Norge AS skal være ledende produktleverandør av ergonomiske hjelpemidler og inngangsmatter.

Floor-Tec Norge AS skal være en foretrukket leverandør innenfor sine produktområder. Gjennom høy servicegrad og kvalitetsprodukter skal bedriften tilfredsstille sine kunders produktbehov.

Kontakt oss

Scroll to Top